pozadie
 Human Resources Conculting
pozadie

TRÉNINGOVÉ A VZDELáVACIE PROGRAMY

    Nevyhnutným predpokladom efektívnosti organizácie je účelný systém ďalšieho vzdelávania pracovníkov, ktorý má prinášať rozvoj profesijných a rovnako nadprofesných zručností a tiež napomáhať formovaniu emocionálnej stability pracovníkov a odolnosti voči záťaži.

    Tréningové programy, ktoré ponúkame sú vymedzené iba rámcovo a vždy sa v konečnej fáze zostavovania „šijú na mieru“ . Prispôsobujú sa potrebám klienta tak, aby predpokladaný efekt bol vzhľadom na adresnosť výcviku, čo najvyšší..

pozadie