pozadie
 Human Resources Conculting
pozadie

PERSONÁLNE ANALÝZY

    Podstatou tohto produktu je realizácia psychologickej časti výberového pokračovania spojená s poradenstvom.

    Je veľmi výhodnou podporou pre organizácie, ktoré uprednostňujú vyhľadávanie kandidátov na uvoľnené pozície „vlastnými rukami“- cielenou inzerciou a následnými selektívnymi pohovormi s kandidátmi. Pre ich proces rozhodovania a zníženie rizika výberu nevhodného kandidáta sú k dispozícii personálne analýzy jednotlivých kandidátov. Tieto vychádzajú z výsledkov psychologických testov na zistenie výkonových a osobnostných predpokladov, motivácie, asertivity, tvorivosti a odolnosti na záťaž, ktoré sú doplnené poznatkami z podrobného rozhovoru. Sú spracované v prezentačnom materiáli, ktorý obsahuje:
    • výsledky psychologických testov, spracované v písomnej a grafickej podobe o každom kandidátovi zvlášť
    • porovnanie jednotlivých kandidátov medzi sebou z hľadiska ich predpokladov
    • zhodnotenie vhodnosti kandidátov vo vzťahu s existujúcim personálnym obsadením a cieľmi organizácie
pozadie