pozadie
 Human Resources Conculting
pozadie

PORADENSTVO A COACHING

    Predstavuje poradenský servis smerujúci k zefektívneniu riadiacej a personálnej štruktúry firmy, organizačného rozvoja a personálnej práce. Personálny coaching je jednou z novších foriem poradenstva, ktorý pomáha pri riešení konkrétnych riadiacich úloh a rozhodnutí, ktoré nie sú bežnou súčasťou manažérskej práce.

    Tento druh našich služieb jednoducho stojí k dispozícii pre kohokoľvek, kto má osobný nevyriešený problém viac alebo menej súvisiaci s prácou a potrebuje podporu, poradenstvo diskrétnym a kompetentným spôsobom.

pozadie